Estas aquí: Allstudies.com » Uncategorized » Concurso de Carteles Moros y Cristianos – Oliva

Concurso de Carteles Moros y Cristianos – Oliva

?Festes de Moros i Cristians. Oliva 2008 – Del 17 al 20 de Juliol?

Format i t?cnica

? El format del cartell adoptar? les dimensions de 42 x 30 cm. DIN-A3 (alt i ample respectivament), sense marge, muntat sobre suport r?gid adequat per a l?exposici?, sense vidre protector ni marc.

? S?ha de deixar espai lliure perqu? s?hi puguen inserir els logotips oficials. Les obres hauran de ser originals i in?dites. Els originals seran de concepci? i est?tica lliures, sempre que siga possible la seua reproducci?, excloent-ne tintes daurades i argentades, aix? com els colors fluorescents.

? Els autors que opten a presentar les obres en suport inform?tic, han d?adjuntar-ne una reproducci? a color del format dalt esmentat. Hi han d?incloure, aix? mateix, suport magn?tic amb tots els fitxers necessaris per a la reproducci?.

? El jurat considerar? molt positivament el fet que els cartells presentats reflexen tem?tiques relacionades amb el desembarcament, encara que s?accepten tamb? tem?tiques cl?ssiques o referents a altres actes de la festa de moros i cristians d?Oliva.

? La Junta podr? realitzar modificacions sint?ctiques i morfol?giques de les llegendes i textos del cartell.

Altres
? Les obres guanyadores passaran a ser propietat de la Junta a tots els efectes

? Plazo: L?ultima data de lliurament ser? dijous 31 de gener de 2008, fins les 12:00 del migdia.

? Les obres hauran de ser trameses a l?Ajuntament d?Oliva al Departament de Cultura, a l?atenci? de la JC de MiC.

? Darrere de cada obra constar? un lema. Aquest lema figurar? a l?exterior d?un sobre tancat i caldr? posar-hi dins el nom, cognoms, adre?a i tel?fon de l?autor. Les obres no s?hauran de signar.

? Els sobres seran oberts una vegada fallat el Concurs.

? El jurat podr? declarar desert el premi, si al seu judici les obres no tingueren la qualitat necess?ria.

? La decisi? del jurat ?s inapel?lable.

? El jurat triat per la Junta decidir? els premis el dijous dia 7 de febrer de 2008. Les obres s?exposaran al p?blic des del 1 al 10 de febrer en la CASA DE CULTURA.
? Els treballs no premiats podran retirar-se a partir del dia 13 de febrer fins el 21 de febrer. Les obres que no es recullen dins d?aquest termini, passaran a disposici? de la Junta.

? El lliurament de premis ser? el dia 10 de febrer a les 13.30 hores en el CONCURS DE PUTXEROS que tindr? lloc a la pla?a del Mercat.

? La Junta no es responsabilitzar? dels mals que pogueren ocasionar-se a les obres presentades.

? La no assist?ncia al lliurament dels premis dels autors o si s?escau, de persones amb poder donat per ells, mitjan?ant carta signada, significar? la seua ren?ncia.

? La participaci? en aquest concurs implica l?acceptaci? total d?aquestes bases.

Premis
GUANYADOR ???????????????.. 1.200 Euros.
PRIMER CLASSIFICAT LOCAL ?????.. 400 Euros.

Relacionados con Concurso de Carteles Moros y Cristianos – Oliva